Η ταυτότητα της εταιρίας μας

Η ταυτότητα της εταιρίας μας:

Επωνυμία:CiTY Worldwide ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΑΦΜ 800471371

ΓΕΜΗ 124305603000

Διεύθυνση:Μιχαλακοπούλου 125, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 11527

Αρ. Μητρώου:335751 Επιμελητήριο Αθηνών


Η εγγραφή μας με τα παραπάνω στοιχεία στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο μπορεί να εξακριβωθεί μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου insuranceregistry.uhc.gr, που τηρείται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)


Πληροφορίες

Η εταιρία λειτουργεί ως Μεσίτης ασφαλίσεων, δεν συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό >10% σε ψήφους ή μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρισης.

Επίσης καμία μητρική ή θυγατρική ασφαλιστικής εταιρίας δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην εταιρία .

Ως μεσίτες ασφαλίσεων πληροφορούμε τον πελάτη μας με αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική και διεθνή αγορά και για το σκοπό αυτό, αναλύουμε επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είμαστε σε θέση να συστήσουμε με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη μας(Νόμος 4583/2018) .


Αμοιβόμαστε με προμήθεια από την ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε .


Η εταιρία έχει δυνατότητα διανομής προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά και έχει πιστοποίηση γνώσεων.